صفحه اصلی

کارگاه شبکه های کامپیوتری

دانشجویان می بایست فایل زیپ شده هر جلسه را دانلود کرده بوسیله نرم افزار winrar از حالت فشرده خارج کنند. هر فایل زیپ ممکن است دارای یک بخش از یک کتاب الکترونیکی و یا فیلم آموزشی و یا فایل صوتی آموزشی و یا فایل تمرین باشد، که با توجه به مبحث هر جلسه فایل فشرده دارای یک و یا همه موارد فوق خواهد بود.

بارم نمرات

جهت ثبت نمرات در این درس آزمون های موجود بعد از هر چهار جلسه را دانلود کرده و پاسخ آزمون ها را نوشته و سپس پاسخ را به Email نوشته در وب سایت ارسال نمایید.

دانشجویان می توانند به سولات با توجه به آموزشهای ارائه شده و اینترنت  و منابع معرفی شده پاسخ دهند.

هر آزمون در این درس دارای ۵ نمره می باشد.

سرفصل دروس – منابع درسی – اسامی دانشجویان

  • سرفصل درس
  • منابع درسی
  • اسامی دانشجویان

 

روش برگزاری امتحانات و بارم آزمون های کلاسی و آزمون نهایی:

بارم نمره آزمون پایانی و اجباری یا اختیاری بودن شرکت در آزمون پایانی طبق آخرین اطلاعیه های دانشگاه فنی و حرفه ای مشخص خواهد شد.

آزمون های کلاسی تعریف شده در این وب سایت تا این لحظه هریک دارای بارم نمره ۵ هستند. و هر آزمون در یک دکمه نارنجی در زیر تعریف شده است، می بایست فایل را دانلود و طبق توضیحات داخل فایل عمل نمایید.

توجه:

منبع آزمون پایانی در سامانه سمیاد و بارم آن آزمون و نحوه شرکت در آزمون پایانی سمیاد در هفته آخر ترم اعلام خواهد شد.

.

نمرات درس کارگاه شبکه

لینک اعلام نمرات آزمون اول ( مهلت ارسال تا ۱۵ آبان)

لینک اعلام نمرات آزمون دوم ( مهلت ارسال تا ۱۵ آذر)

لینک اعلام نمرات آزمون سوم ( مهلت ارسال تا ۱۵ دی)

 

جزوه های درسی  و آزمون های کلاسی