صفحه اصلی

فروشگاه کتاب

کتاب های زیر در زمینه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات و در دو طبقه بندی دانشگاهی و آموزشی وجود دارند.

تحویل کتابها به صورت حضوری و یا بوسیله پست (دریافت هزینه ارسال) می باشد

سال انتشار کتاب ها جدید نیست اما ویراست جدیدی از بسیاری از این کتاب ها هنوز به چاپ نرسیده اند

بیشتر کتاب ها  نو  نمی باشند به همین دلیل با قیمت مناسبی ارائه می شوند.

Email:   Toghraee_University@yahoo.com

تلفن:  ۰۹۱۲۶۸۲۱۹۵۵

.