اسماعیل طغرایی
اسماعیل طغرایی

اسماعیل طغرایی

مدرس دانشگاه در رشته کامپیوتر – نرم افزار

.

تدریس دوره های تخصصی طراحی و پیاده سازی وب سایت های فروشگاهی – تجاری -شخصی و آموزشی
تدریس نرم افزار متلب، پردازش تصوی در متلب، شبکه های عصبی و یادگیری عمیق
تدریس نرم افزار #C ، طراحی و پیاده سازی برنامه ها و نرم افزارهای تجاری
تدریس دوره های شبکه، +Network و دوره های CCNA