صفحه اصلی

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانشجویان می بایست فایل زیپ شده هر جلسه را دانلود کرده بوسیله نرم افزار winrar از حالت فشرده خارج کنند. هر فایل زیپ ممکن است دارای یک بخش از یک کتاب الکترونیکی و یا فیلم آموزشی و یا فایل صوتی آموزشی و یا فایل تمرین باشد، که با توجه به مبحث هر جلسه فایل فشرده دارای یک و یا همه موارد فوق خواهد بود.

بارم نمرات

جهت ثبت نمرات در این درس آزمون های موجود بعد از هر چهار جلسه را دانلود کرده و پاسخ آزمون ها را نوشته و سپس پاسخ را در سامانه LMS و یا در صورت عدم وجود سامانه به Email نوشته شده در وب سایت ارسال نمایید.

دانشجویان می توانند به سولات با توجه به آموزشهای ارائه شده و اینترنت  و منابع معرفی شده پاسخ دهند.

هر آزمون در این درس دارای ۳ نمره می باشد.

سرفصل دروس – منابع درسی – اسامی دانشجویان

  • سرفصل درس
  • منابع درسی
  • اسامی دانشجویان

 

روش برگزاری امتحانات و بارم آزمون های کلاسی و آزمون نهایی:

این درس، یک در س مهارت مشترک می باشد و دارای آزمون متمرکز سراسری. امتحان پایانی شامل ۲۸ سوال تستی با بارم ۱۴ نمره هست. و نمره کلاسی ۶ نمره.

آزمون های کلاسی تعریف شده در این وب سایت تا این لحظه هریک دارای بارم نمره ۳ هستند. و هر آزمون در یک دکمه نارنجی در زیر تعریف شده است، می بایست فایل را دانلود و طبق توضیحات داخل فایل عمل نمایید. همچنین ارائه های دانشجویان نیز دارای بارم ۳ نمره می باشد

توجه:

منبع آزمون پایانی و حذفیات آن و تمامی مستندات در غالب یک عکس در وب سایت آورده شده است.

.

نمرات کلاسی درس

لیست دانشجویان و زمانبندی ارائه

لینک اعلام نمرات آزمون اول ( مهلت ارسال تا ۲۵ خرداد)