صفحه اصلی
ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

دانشجویان می بایست فایل زیپ شده هر جلسه را دانلود کرده بوسیله نرم افزار winrar از حالت فشرده خارج کنند. هر فایل زیپ ممکن است دارای یک بخش از یک کتاب الکترونیکی و یا فیلم آموزشی و یا فایل صوتی آموزشی و یا فایل تمرین باشد، که با توجه به مبحث هر جلسه فایل فشرده دارای یک و یا همه موارد فوق خواهد بود.

بارم نمرات

جهت ثبت نمرات در این درس آزمون های موجود بعد از هر چهار جلسه را دانلود کرده و پاسخ آزمون ها را نوشته و سپس پاسخ را در سامانه LMS و یا در صورت عدم وجود سامانه به Email نوشته شده در وب سایت ارسال نمایید.

دانشجویان می توانند به سولات با توجه به آموزشهای ارائه شده و اینترنت  و منابع معرفی شده پاسخ دهند.

هر آزمون در این درس دارای ۵ نمره می باشد.

سرفصل دروس – منابع درسی – اسامی دانشجویان

  • سرفصل درس
  • منابع درسی
  • اسامی دانشجویان

 

منابع درسی جهت آزمون پایان ترم

خلاصه منبع امتحانی جهت آزمون پایان ترم و  بارم آزمون پایان ترم  در آخرین جلسه ترم در همین وب سایت ارائه و اعلام خواهد شد، همچنین نحوه برگزاری امتحان پایانی با توجه به اعلام دانشگاه و یا سازمان مرکزی جهت آزمون به صورت حضوری و یا مجازی در پایان ترم مشخص خواهد شد.

 

روش برگزاری امتحانات و بارم آزمون های کلاسی و آزمون نهایی:

بارم نمره آزمون پایانی و اجباری یا اختیاری بودن شرکت در آزمون پایانی طبق آخرین اطلاعیه های دانشگاه مشخص خواهد شد.

آزمون های کلاسی تعریف شده در این وب سایت تا این لحظه هریک دارای بارم نمره ۵ هستند. و هر آزمون در یک دکمه نارنجی در زیر تعریف شده است، می بایست فایل را دانلود و طبق توضیحات داخل فایل عمل نمایید.

توجه:

منبع آزمون پایانی در سامانه سمیاد و بارم آن آزمون و نحوه شرکت در آزمون پایانی سمیاد در هفته آخر ترم اعلام خواهد شد.

.

جزوه معرفی به استاد

لینک موجود نیست.