صفحه اصلی

 کارگاه کامپیوتر

دانشجویان می بایست فایل ها و یا فایل زیپ شده هر جلسه را دانلود کرده، بوسیله نرم افزار winrar از حالت فشرده خارج کنند. هر فایل زیپ ممکن است دارای یک بخش از یک کتاب الکترونیکی و یا فیلم آموزشی و یا فایل صوتی آموزشی و یا فایل تمرین باشد، که با توجه به مبحث هر جلسه فایل فشرده دارای یک و یا همه موارد فوق خواهد بود.

 

بارم نمرات

جهت ثبت نمرات در این درس آزمون های موجود بعد از هر چهار جلسه را دانلود کرده و پاسخ آزمون ها را نوشته و سپس پاسخ را به Email نوشته شده در وب سایت و یا با اولویت در سامانه آموزشی خود آپلود و ارسال نمایید.
دانشجویان می توانند به سولات با توجه به آموزشهای ارائه شده و اینترنت  و منابع معرفی شده پاسخ دهند.

برای درس کارگاه کامپیوتر:

هر آزمون در درس کارگاه کامپیوتر دارای ۳ نمره می باشد. بارم آزمون پایانی ۱۱ نمره می باشد.

برای درس کاربرد رایانه :

هر آزمون در درس کاربرد رایانه دارای ۱٫۵ نمره می باشد. بارم آزمون پایانی ۱۶ نمره می باشد.

 

سرفصل دروس – منابع درسی – اسامی دانشجویان

  • سرفصل درس
  • منابع درسی
  • اسامی دانشجویان

 

روش برگزاری امتحانات و بارم آزمون های کلاسی و آزمون نهایی:

بارم نمره آزمون پایانی طبق آخرین اطلاعیه های دانشگاه خواهد بود.
شرکت در آزمون پایان ترم و امضای صورتجلسه آزمون برای دانشجویان الزامی می باشد
 

توجه:

خلاصه منبع امتحانی جهت آزمون پایان ترم و  بارم آزمون پایان ترم  در آخرین جلسه ترم در همین وب سایت ارائه و اعلام خواهد شد، همچنین نحوه برگزاری امتحان پایانی با توجه به اعلام دانشگاه و یا سازمان مرکزی جهت آزمون به صورت حضوری و یا مجازی در پایان ترم مشخص خواهد شد.

.

نمرات آزمون های کلاسی این درس

لینک اعلام نمرات آزمون اول

لینک اعلام نمرات آزمون دوم

لینک اعلام نمرات آزمون سوم

 

جزوه های درسی و آزمون های کلاسی