صفحه اصلی

مدیریت و سنجش شبکه های گسترده

دانشجویان می بایست فایل زیپ شده هر جلسه را دانلود کرده بوسیله نرم افزار winrar از حالت فشرده خارج کنند. هر فایل زیپ ممکن است دارای یک بخش از یک کتاب الکترونیکی و یا فیلم آموزشی و یا فایل صوتی آموزشی و یا فایل تمرین باشد، که با توجه به مبحث هر جلسه فایل فشرده دارای یک و یا همه موارد فوق خواهد بود.

بارم نمرات

جهت ثبت نمرات در این درس آزمون های موجود بعد از هر چهار جلسه را دانلود کرده و پاسخ آزمون ها را نوشته و سپس پاسخ را به Email نوشته در وب سایت ارسال نمایید.

دانشجویان می توانند به سولات با توجه به آموزشهای ارائه شده و اینترنت  و منابع معرفی شده پاسخ دهند.

هر آزمون در این درس دارای ۵ نمره می باشد.

آزمون پایان ترم نیز دارای ۵ نمره هست که شرکت در آزمون پایان ترم برای دانشجویان الزامی می باشد

 

سرفصل دروس – منابع درسی – اسامی دانشجویان

  • سرفصل درس
  • منابع درسی
  • اسامی دانشجویان

 

منابع درسی جهت آزمون پایان ترم

خلاصه منبع امتحانی جهت آزمون پایان ترم و  بارم آزمون پایان ترم  در آخرین جلسه ترم در همین وب سایت ارائه و اعلام خواهد شد، همچنین نحوه برگزاری امتحان پایانی با توجه به اعلام دانشگاه و یا سازمان مرکزی جهت آزمون به صورت حضوری و یا مجازی در پایان ترم مشخص خواهد شد.

.

جزوه معرفی به استاد

موجود نیست.

لیست جزوه ها و آزمون های کلاسی: